Tinklalapį https://vizalija.lt valdo UAB “Vizalija”, įmonės kodas 304716651, Smolensko g. 6, Vilnius, kelionių organizatoriaus pažymėjimas Nr. 15240.

UAB „Vizalija“

Juridinio asmens kodas 304716651

PRIVATUMO POLITIKA

 

Ši privatumo politika taikoma Jūsų asmens duomenims, kuriuos tvarko UAB „Vizalija“, įmonės kodas 304716651, (toliau – „Mes“ atitinkamu linksniu).

Ši privatumo politika skelbiama viešai ir prieinama visiems duomenų subjektams.

Mes laikome asmens duomenų apsaugą labai svarbia ir įsipareigojame laikytis įstatymų reikalavimų dėl duomenų apsaugos.

Tvarkydami duomenų subjektų asmens duomenis laikomės Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetentingų institucijų nurodymų.

JŪSŲ SUTIKIMAS SU ŠIA PRIVATUMO POLITIKA

Perduodami Mums savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos taisyklėmis. Jei nepritariate politikos taisyklėms, prašome neteikti savo asmens duomenų tvarkyti.

Tais atvejais, kai norint naudotis per mūsų interneto svetainę siūlomomis funkcijomis ir paslaugomis būtina pateikti, kaupti ir naudoti asmens duomenis, apie tai Jums bus iš anksto atskirai nurodyta ir pranešta, paprašyta sutikimo.

Sutikimą išsaugoti ir naudoti Jūsų asmeninius duomenis bet kada galite atšaukti, apie tai pranešdami mums kontaktais, kuriuos rasite mūsų interneto svetainėje. Visais klausimais dėl duomenų apsaugos galite kreiptis į žemiau nurodytą kontaktinį asmenį.

Su savo teisėmis ir jų įgyvendinimo tvarka galite susipažinti Asmens duomenų subjektų teisių įgyvendinimo ir prašymų nagrinėjimo taisyklėse, kurių elektroninė versija ar jos aktualus tekstas patalpintas į Bendrovės internetinę svetainę.

TVARKOMI ASMENS DUOMENYS, PAGRINDAS IR SAUGOJIMO TERMINAS

Mūsų tvarkomų apie Jus asmens duomenų pagrindai – siekis tinkamai vykdyti avo sutartinius įsipareigojimus (pvz., suteikti Jums paslaugą), kurios šalis esate Jūs, ir/arba Jūsų aiškiai išreikštas sutikimas asmens duomenų tvarkymui ir/arba teisinė prievolė ir/arba teisėtas interesas ir/arba teisės aktų reikalavimų vykdymas.

Šioje Privatumo politikoje terminas „asmens duomenys“ reiškia informaciją arba jos fragmentus, susijusius su Jumis arba tokia informacija, pagal kurią būtų galima tiesiogiai arba netiesiogiai Jus identifikuoti.

Mes galime tvarkyti asmens duomenis apie Jus iš skirtingų šaltinių, įskaitant asmens duomenų tvarkymą: (i) tiesiogiai iš Jūsų; (ii) kai Jūs lankotės Mūsų interneto svetainėje ir (iii) iš kitų šaltinių.

Jūsų asmeninius duomenis mes galime saugoti tam tikrą laiko tarpą nuo tada, kai nebesate mūsų klientas, siekiant užtikrinti savo teisinius interesus, jei iškiltų ginčas su klientu arba to būtų reikalaujama pagal įstatymus. Įprasta, kad Jūsų asmeninius duomenis mes saugome ne ilgiau, nei to pagrįstai reikia, atsižvelgiant į tikslus, dėl kurių renkami duomenys, dažniausiai siekdami įgyvendinti savo sutartinius įsipareigojimus Jūsų atžvilgiu, atsižvelgdami į teisėtus interesus arba kaip to reikalaujama pagal įstatymuose numatytus informacijos saugojimo laikotarpius. Pažymime, jog Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. 

Mes siekiame nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita informacija apie klientus būtų nuolat atnaujinta ir teisinga. 

ASMENS DUOMENYS, KURIUOS GAUNAME TIESIOGIAI IŠ JŪSŲ

Mes galime rinkti ir tvarkyti informaciją, kurią Jūs mums pateikiate:

–                 kai užsiregistruojate mūsų svetainėje, naudojatės mūsų svetaine ar mobiliosiomis programomis, užpildote formas arba kreipiatės dėl paslaugų teikimo mūsų internetinėje svetainėje, kreipiatės į mūsų personalą ir mūsų partnerius, ir visais kitais būdais;

–                 kai pranešate apie problemą ar susisiekiate su mumis dėl produktų ar paslaugų;

–                 kai dalyvaujate diskusijų forumuose, komentuojate mūsų interneto dienoraštyje ar naudojatės kitomis socialinės žiniasklaidos funkcijomis mūsų svetainėje, dalyvaujate akcijose ar apklausose, kitokio pobūdžio veikloje, kuri vykdoma mūsų svetainėje ar socialinėje žiniasklaidoje;

–                 kai dalyvaujate konkursuose, reklaminėse akcijose ar apklausose kitais būdais, įskaitant mūsų partnerių ir socialinės žiniasklaidos vykdomas veiklas;

–                 kai bendraujate su mumis kitais būdais ir dėl kitų priežasčių.

Jūsų pateikiama informacija gali apimti: Jūsų vardą, pavardę, asmens kodą, adresą, el. pašto adresą ir telefono numerį, gimimo datą, banko sąskaitos numerį, parašą ir kitą informaciją, kurią Jūs nusprendėte mums pateikti.

Mes galime rinkti ir tvarkyti duomenis, kuriuos gauname iš kitų šaltinių, pavyzdžiui, kitų paslaugų teikėjų arba viešai prieinamų registrų, kai tai yra būtina dėl anksčiau minėtų tikslų.

Jūs neprivalote pateikti jokių asmens duomenų mums, todėl jei nuspręsite to nedaryti, gali būti, kad mes negalėsime Jums suteikti paslaugų. 

Mes tvarkysime ir saugosime tik tuos Jūsų asmens duomenis, kurie yra nustatyti įmonės vidaus dokumentuose ir būtini anksčiau minėtiems tikslams pasiekti. Jeigu tikslus pasiekti įmanoma be tam tikrų asmens duomenų (pvz., asmens kodo ar kt.), tai jie nebus tvarkomi ir saugomi, išskyrus atvejus, kai tokius asmens duomenis tvarkyti ir saugoti įpareigoja įstatymas.

           Be asmens sutikimo ir būtinumo (pvz., kai tokie duomenys neišvengiamai būtini paslaugai suteikti) mes netvarkome ypatingų asmens duomenų, t. y. duomenų, susijusių su fizinio asmens rasine ar etnine kilme, politiniais, religiniais, filosofiniais ar kitais įsitikinimais, naryste profesinėse sąjungose, sveikata, lytiniu gyvenimu, taip pat informacija apie asmens teistumą.

ASMENS DUOMENYS, KURIUOS GAUNAME JUMS LANKANTIS SVETAINĖJE (SLAPUKAI)

Mes galime naudoti slapukus ir panašias technologijas, kad tvarkytume informaciją apie Jus, kai Jūs lankotės svetainėje (pvz., slapukus). Slapukai – tai failai, saugantys informaciją Jūsų kompiuterio kietajame diske arba paieškos programoje. Taip Mes galime nustatyti, kad lankėtės Mūsų svetainėje anksčiau. Mes naudojame slapukus, siekdami užtikrinti Jums pačią patogiausią svetainės peržiūrą.

Duomenys, kuriuos Mes galime tvarkyti apie Jus, kai lankotės Mūsų svetainėje:

–          informacija apie Jūsų naudojamą peržiūros programą;

–          detalės apie Jūsų peržiūrėtas interneto svetaines;

–          Jūsų IP adresas;

–          nuorodos, kurias paspaudėte;

–          žiniatinklio svetainės, kuriose lankėtės prieš patekdami į Mūsų svetainę.

KAIP MES NAUDOJAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

  Tik turėdami Jūsų išankstinį sutikimą ar sutartį ir vadovaudamiesiAsmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Mes galime naudoti Jūsų asmens duomenis šiais tikslais:

–          Jūsų paraiškoms ir pareiškimams tvarkyti;

–          paslaugoms teikti;

–          atsakyti į Jūsų klausimus arba komentarus;

–          pardavimui skatinti, loterijoms arba konkursams rengti;

–          klientų lojalumui užtikrinti;

–          Jūsų užsakytiems gaminiams arba pavyzdžiams siųsti;

–          informacijai Jums siųsti;

–          Mūsų svetainės, prekių bei paslaugų naudojimui įvertinti ir Jūsų paieškos bei pirkimo įpročiams suprasti;

–          rekomenduoti Jums prekių/paslaugų;

–          analitiniams ir rinkos tyrimams atlikti;

–          Mūsų reklamų efektyvumo analizei;

–          elgesio internete analizei;

–          kad galėtume užkirsti kelią arba atskleisti sukčiavimą ar kitus nusikaltimus ir (arba) patikrinti Jūsų tapatybę.

Mes galime papildyti Jūsų pateiktus asmens duomenis kita Mūsų turima informacija.

RINKODAROS PRANEŠIMAI

Tik turėdami Jūsų išankstinį sutikimą ir vadovaudamiesi Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Mes galime Jums siųsti paštu, el. paštu arba SMS informaciją apie gaminius, paslaugas, specialius pasiūlymus, akcijas ir kitą informaciją, kurią laikome Jus dominančia, remdamiesi Jūsų anksčiau atliktais pirkiniais ir pateikta informacija. Retkarčiais Mes taip pat galime su Jumis susisiekti klientų apklausos tikslais.

JŪSŲ INFORMACIJOS TVARKYMAS

Laikydamiesi Bendrojo duomenų apsaugos Reglamento (ES) 2016/679 ir Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, informacijos tvarkymo tikslais Mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis trečiosioms šalims, kurios tiesiogiai remia Mūsų pardavimo skatinimo priemones ir svetainės administravimą. Mes galime pasinaudoti trečiosiomis šalimis, kad jos padėtų Mums tvarkyti ir analizuoti Jūsų asmeninę informaciją, padėtų suprasti, ką galime padaryti, norėdami patobulinti savo gaminius bei paslaugas ir kontroliuoti konkrečias rinkodaros kampanijas arba pardavimo skatinimo efektyvumą. Be to, jeigu užsisakote prekę arba paslaugą, Mes Jūsų asmens duomenis galime perduoti savo tiekėjams ir kitoms trečiosioms šalims, siekdami užtikrinti Jūsų užsakymų įvydymą. Nė vienam iš šių tiekėjų ar trečiųjų šalių Mes neduosime leidimo naudoti Jūsų asmens duomenų bet kuriuo kitu būdu ir reikalausime imtis Jūsų asmens duomenų apsaugos priemonių. Turėkite omenyje, kad Mes galime būti priversti atskleisti Jūsų asmens duomenis, jei tai numato galiojantys įstatymai.

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ APSAUGA IR TEISĖS

Mes imamės tam tikrų administracinių, techninių ir fizinių saugumo priemonių, norėdami apsaugoti Jūsų pateiktus asmens duomenis nuo atsitiktinio, neteisėto arba neleistino sunaikinimo, dingimo, koregavimo, prieigos, atskleidimo arba panaudojimo ir kitų neteisėtų panaudojimo būdų. Svetainėje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių žiniatinklio svetaines. Mes nekontroliuojame šių trečiųjų šalių žiniatinklio svetainių ar jų turinio. Kai Jūs išeinate iš Mūsų žiniatinklio svetainės, Mes negalime būti atsakingi už bet kokios Jūsų pateiktos informacijos apsaugą ir privatumą. Jūs turite elgtis atsargiai ir atidžiai perskaityti lankomos svetainės privatumo politiką.

Informuojame, kad Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, jeigu manote, jog netinkamai tvarkome Jūsų asmens duomenis.

Jūs turite teisę:

–            kreiptis į Mus su prašymu suteikti informaciją apie tvarkomus Jūsų asmens duomenis;

–             kreiptis į Mus su prašymu ištaisyti Jūsų asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;

–            kreiptis į Mus su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su savo asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;

–            nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais arba dėl teisėto intereso, kurio siekia Mes arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys.

Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos tvarkome. Siekdami sužinoti, kokius asmens duomenis surinkome ir iš kokių šaltinių, kokiais tikslais jie tvarkomi, kokiems gavėjams jie teikiami ir buvo teikti, Jūs turite iš anksto raštu kreiptis į mus. Mes įgyvendiname Jūsų teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis pateikę prašymą. Jūs galite reikalauti mūsų tvarkomos informacijos apie Jus, jei norite patikrinti mūsų turimą informaciją apie Jus.

Jūs turite teisę bet kuriuo metu prašyti, kad mes atnaujintume, pakoreguotume ar ištrintume (jei tai neturi įtakos mūsų teikiamoms paslaugoms) Jūsų asmeninius duomenis. Informuojame, kad mes galime atmesti prašymus, kurie kelia riziką kitų asmenų privatumui arba yra nepagrįsti ar pasikartojantys, arba jiems įgyvendinti reikia neproporcingų pastangų.

Jūs privalote informuoti mus tuo atveju, jei atsiranda informacijos, kurią mums pateikėte, pakeitimų, sudarant sutartį (sutartis) ar tolesnio bendradarbiavimo metu, bei tuo atveju, jei esate įsitikinę, kad mes tvarkome netikslius Jūsų duomenis.

Jūs turite teisę bet kuriuo metu atsisakyti elektroniniu paštu gaunamų mūsų naujienlaiškių, biuletenių, SMS pranešimų ar kitos panašios reklaminės informacijos susisiekę su mumis. Taip pat kiekvieno el. laiško su komercinio pobūdžio pranešimu apačioje mes pateikiame nuorodądėl pranešimų apie akcijas atsisakymo.

Prašome nedelsiant susisiekti su Mumis, jeigu turite kokių nors klausimų, komentarų arba Jums ši Privatumo politika yra neaiški. Jūs turite teisę pranešti Mums, jei nenorite, kad ateityje su Jumis susisiektume; norite pasinaudoti kitomis savo, kaip duomenų subjekto teisėmis, kurios nurodytos Reglamente, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir įmonės paskelbtose Asmens duomenų subjektų teisių įgyvendinimo ir prašymų nagrinėjimo taisyklėse; norite pranešti apie kokius nors Privatumo politikos pažeidimus.

ATSAKOMYBĖ

Jūs privalote mums pateikti išsamius ir teisingus savo asmens duomenis bei informuoti apie atitinkamą asmens duomenų pasikeitimą. Mes nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums ir/ar tretiesiems asmenims dėl to, jog Jūs nurodė neteisingus ir/ar neišsamius savo asmens duomenis arba tinkamai ir laiku neinformavote apie jų pasikeitimą.

Mes neatsakome už ryšio sutrikimus, dėl kurių internetinio puslapio vartotojai ir kiti asmenys negali pasiekti internetinio puslapio ar naudotis paslaugomis. 

Mes negalime visiškai garantuoti, kad internetinio puslapio funkcionavimas bus nepertraukiamas ir be jokių sutrikimų bei klaidų, kad mūsų internetinis puslapis bus visiškai apsaugotas nuo virusų ar kitų kenksmingų komponentų. Informuojame, kad bet kokia medžiaga, kurią skaitote, atsisiunčiate ar kitaip gaunate naudodamasis mūsų internetiniu puslapiu, yra išimtinai gaunama Jūsų nuožiūra bei rizika. Jeigu nenorite prisiimti šios rizikos, tai prašome nesinaudoti mūsų interneto svetaine.

Jeigu Jūs esate registruotas internetinio puslapio vartotojas (kai tokią galimybė suteikiama), tai prisiimate visą riziką ir atsakomybę už trečiųjų asmenų veiksmus mūsų internetiniame puslapyje, atliktus pasinaudojus savo prisijungimo duomenimis, ir įsipareigojate įvykdyti visus įsipareigojimus, prisiimtus naudojantis suteiktais prisijungimo duomenimis. Jeigu nenorite prisiimti šios rizikos, tai prašome nesinaudoti mūsų interneto svetaine.

MŪSŲ PRIVATUMO POLITIKOS REDAKCIJA IR PAKEITIMAS

Šios privatumo politikos redakcija elektroninė versija ar jos aktualus tekstas patalpinamas į bendrovės internetinę svetainę.

Šios privatumo politikos redakcija galioja nuo 2018-04-13.

Mes galime keisti šią Privatumo politiką ir paskelbti naują jos versiją.

Privatumo politikos papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami mūsų interneto svetainėje.

Jeigu nesutinkate su nauja Privatumo politikos redakcija, tai turite teisę atsisakyti naudotis mūsų bei mūsų internetiniame puslapyje teikiamomis paslaugomis. Jei po Privatumo politikos papildymo arba pakeitimo toliau naudojatės mūsų ar mūsų internetinio puslapio teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad sutinkate su naująja Privatumo politikos redakcija.

MŪSŲ KONTAKTINĖ INFORMACIJA

Kviečiame Jus kreiptis į Mus dėl visų su šia privatumo politika arba Jūsų asmens duomenų tvarkymu susijusių klausimų bet kuriuo Jums patogiu būdu: raštu, el. paštu, telefonu, atvykus į mūsų ofisą.

 

UAB „Vizalija“

Juridinio asmens kodas 304716651

ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO IR PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMO TAISYKLĖS

 

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
 2. Šios Asmens duomenų subjektų teisių įgyvendinimo ir prašymų nagrinėjimo tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja duomenų subjektų teises, jų įgyvendinimo tvarką, prašymų teikimo ir jų nagrinėjimo tvarką.
 3. Šio Taisyklės parengtos vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos Reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – Įstatymas) ir kitais teisės aktais. Taisyklės taikomos kartu su Privatumo politika.
 4. Taisyklės yra prieinamos viešai (interneto svetainėje ar kt.) arba išsiunčiamos duomenų subjektui el. paštu ar registruotu paštu.
 5. Taisyklėse vartojamas terminas „Bendrovė“ reiškia asmens duomenų valdytoją UAB „Vizalija“, juridinio asmens kodas 304716651.
 6. Duomenų subjektas – reiškia fizinį asmenį, iš kurio Bendrovė gauna ir tvarko asmens duomenis.
 7. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta, pasinaudojant tokiais duomenimis kaip vardas, pavardė, gimimo data, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
 8. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Reglamente, Įstatyme ir kituose teisės aktuose.
 9. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS
 10. Duomenų subjektas turi šias pagrindines teises:

1)  sužinoti apie jo asmens duomenų tvarkymą (būti informuotas);

2)  susipažinti su savo jo tvarkomais asmens duomenimis;

3)  sužinoti kokiu tikslu ir pagrindu yra tvarkomi jo asmens duomenys;

4)  reikalauti ištaisyti ir pakeisti jo asmens duomenis;

5)  apriboti jo duomenų tvarkymą (neleisti tvarkyti kurio nors duomens), išskyrus tuos asmens duomenis, kurie privalo būti tvarkomi teisės aktų nustatyta tvarka;

6)  teisę būti pamirštam, kuri reiškia teisę reikalauti sunaikinti jo asmens duomenis, išskyrus tuos, kurie privalo būti saugomi teisės aktų nustatytą laiką;

7)  nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi;

8)  teisę į duomenų perkeliamumą, kuris pasireiškia tuo, jog a) turi teisę reikalauti gauti visus susijusius su juo asmens duomenis, kuriuos jis pateikė Bendrovei, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (pvz., PDF ar kt. formatais), arba b) persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui (jeigu tai techniškai įmanoma); ši teisė gali būti įgyvendinta tik dėl asmens duomenų, kurie tvarkomi elektroninėmis priemonėmis, ir yra gauti iš pačio duomenų subjekto sutikimo ar sutarties pagrindu;

9)  kitas teisės aktų nustatytas teises.

III.   DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

 1. Duomenų subjektai siekdami įgyvendinti savo teises, numatytas Taisyklių II dalyje, turi asmeniškai, paštu, per pasiuntinį ar el. paštu pateikti rašytinįprašymą (toliau – Prašymas) Bendrovei.
 2. Prašymą pateikiantis duomenų subjektas privalo patekti pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją. Prašymas pradedamas nagrinėti tik tuo atveju, kai Bendrovė identifikuoja Prašymą pateikusio asmens tapatybę.
 3. Prašymas privalo būti pasirašytas duomenų subjekto. Bendrovė siekdama apsaugoti duomenų subjektų asmens duomenis, nenagrinėjama anoniminių prašymų ir asmens, kurio tapatybė nebuvo patvirtinta pagal galiojančius asmens tapatybės dokumentus.
 4. Jeigu prašymas neatitinka anksčiau nurodytų reikalavimų, tai jis nenagrinėjamas. Tačiau asmuo minimaliomis sąnaudomis turėtų būti informuojamas, kad prašymas gali būti nagrinėjamas, jeigu bus nustatyta jį pateikusios asmens tapatybė (pvz., el. laišku ar telefonu).
 5. DUOMENŲ SUBJEKTŲ PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMO TVARKA
 6. Bendrovė gavusi duomenų subjekto Prašymą privalo:

1)  Prašymą išnagrinėti ir atsakymą duomenų subjektui Prašyme nurodytu būdu pateikti ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Prašymo gavimo dienos;

2)  Nurodytas laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams dėl objektyvių priežasčių (prašymo sudėtingumo, duomenų didelio kiekio, užimtumo ir pan.). Bendrovės turi informuoja Prašymą pateikusį duomenų subjektą apie tokį pratęsimą ir nurodyti pratęsimo priežastis.

3)  Kai duomenų subjektas prašymą pateikia elektroninėmis priemonėmis, atsakymas ir informacija jam taip pat pateikiama, jei įmanoma, elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai duomenų subjektas paprašo ją pateikti kitu būdu.

 1. Jei Bendrovė nesiima veiksmų pagal duomenų subjekto prašymą, Bendrovė nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo, informuoja duomenų subjektą apie neveikimo priežastis ir apie galimybę pateikti skundą priežiūros institucijai bei pasinaudoti teisių gynimo priemone.
 2. Bendrovė prašymus nagrinėja ir atsakymus su informacija pateikia visiškai neatlygintinai.
 3. Jeigu asmuo pateikia tapatų ar aiškiai nepagrįstą prašymą, tai jis nenagrinėjamas. Tapačiu prašymas laikomas, kai prieš 3 mėnesius ar anksčiau, skaičiuojant nuo galutinio atsakymo išsiuntimo, buvo išnagrinėtas iš esmės tokio pačio turinio prašymas arba yra kitų pagrįstų priežasčių prašymą laikyti tapačiu. Aiškiai nepagrįstu laikomas toks prašymas, kuris negali būti įgyvendinamas, nes prieštarauja bendram protingumui ar teisės aktų reikalavimams arba yra kitų pagrįstų priežasčių prašymą laikyti aiškiai nepagrįstu.
 4. Bendrovė įgyvendindama Taisyklių 8 punkto 1-3 papunkčiuose nurodytas teises turi pateikti prašomą informaciją.
 5. Bendrovė įgyvendindama Taisyklių 8 punkto 4 papunktyje nurodytą teisę turi patikrinti pateikusio Prašymą duomenų subjekto asmens duomenis ir ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir informuoti apie tai duomenų subjektą.
 6. Bendrovė įgyvendindama Taisyklių 8 punkto 5 papunktyje nurodytą teisę turi sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus tuos asmens duomenis, kurie privalo būti tvarkomi ir saugomi teisės aktų nustatyta tvarka. Sustabdžiusi duomenų subjekto Prašymu jo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, asmens duomenis, kurių tvarkymo veiksmai sustabdyti, saugoti tol, kol jie bus ištaisyti ar sunaikinti (duomenų subjekto prašymu arba pasibaigus duomenųsaugojimo terminui). Kiti tvarkymo veiksmai su tokiais asmens duomenimis gali būti atliekami tik turint tikslą įrodyti aplinkybes, dėl kurių duomenų tvarkymo veiksmai buvo sustabdyti ar duomenų subjektas duoda sutikimą toliau tvarkyti savo asmens duomenis, ar reikia apsaugoti trečiųjų asmenų teises ar teisėtus interesus.
 7. Bendrovė įgyvendindama Taisyklių 8 punkto 6 papunktyje nurodytą teisę turi sunaikinti visus asmens duomenis, išskyrus tuos, kurie privalo būti saugomi teisės aktų nustatytą laiką arba yra reikalingi Bendrovei dėl teisėtų tikslų.
 8. Bendrovė įgyvendindama Taisyklių 8 punkto 7 papunktyje nurodytą teisę turi:

1)  prašymą įvykdyti, jeigu duomenų subjekto nesutikimas yra teisiškai pagrįstas. Tokiu atveju Įmonė nedelsdama neatlygintinai nutraukia asmens duomenųtvarkymo veiksmus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus.

2)  Nedelsdama pranešti duomenų subjektui apie jo asmens duomenų tvarkymo veiksmų nutraukimą ar atsisakymą nutraukti asmens duomenų tvarkymo veiksmus. Prašymas gali būti netenkinamas įstatymų nustatytais atvejais, kai reikia užtikrinti: a) valstybės saugumą ar gynybą; b) viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą; c) svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus; d) tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą; e) duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

 1. Bendrovė įgyvendindama Taisyklių 8 punkto 8 papunktyje nurodytą teisę, priklausomai nuo to, ko duomenų subjektas prašo, turi: a) parengti duomenų subjekto asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (pvz., PDF ar kt. formatais) ir pateikti juos duomenų subjektui, kad jis galėtų jais laisvai naudoti asmeninėms reikmėms; arba b) persiųsti asmens duomenis kitam duomenų valdytojui (jeigu tai techniškai įmanoma). Po asmens duomenų perkėlimo, Bendrovė gali saugoti tuo asmens duomenis, kuriuos privalo saugoti pagal teisės aktų reikalavimus, arba jei jie reikalingi dėl teisėto tikslo ir intereso (pvz., apginti savo teises dėl paslaugų teikimo ir pan.) pagal nustatytus saugojimo terminus.
 2. Bendrovė gali susiaurinti duomenų subjektui pateikiamos informacijos apimtį jeigu dėl to būtų neišvengiamai atskleisti kito asmens duomenys arba jeigu būtų pažeisti Bendrovės teisėti interesai (atskleistos komercinės paslaptys, intelektinė nuosavybė ir pan.). Bendrovė šiais atvejais privalo pateikti duomenų subjektui informacijos susiaurinimo motyvus ir nurodyti apskundimo tvarką.
 3. Jeigu Bendrovė atsisako įgyvendinti šiose Taisyklėse nurodytą asmens teise (-es), tai privalo pateikti duomenų subjektui atsisakymo motyvus ir nurodyti apskundimo tvarką.
 4. Duomenų subjektas turi teisę skųsti Bendrovės veiksmus (neveikimą) Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
 5. Bendrovė, įgyvendindama duomenų subjekto teises, privalo užtikrinti, kad nebūtų pažeista kitų asmenų teisė į privataus gyvenimo neliečiamumą ir kitas teises.
 6. PRAŠYMUS NAGRINĖJANTIS IR ATSAKYMUS TEIKIANTIS ASMUO
 7. Duomenų subjektas prašymus gali teikti Bendrovei. Prašymas yra perduodamas nagrinėti Bendrovės darbuotojui, atsakingam už asmens duomenų apsaugą, arba duomenų apsaugos pareigūnui.
 8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 9. Visi Bendrovės darbuotojai su šiomis Taisyklėmis privalo susipažinti pasirašytinai.
 10. Šių Bendrovės patvirtintų Taisyklių kopija, elektroninė versija ar jos aktualus tekstas patalpinamas į Bendrovės internetinę svetainę.